Eksterne linker

Besøk oss gjerne på vår facebook side, vi har over 13 000 medlemmer, mange med sterke meninger, trykk her.

Lite gjennomtenkt å legge ned Andøya

I 2011 mente Forsvarsdepartementet at Andøya flystasjon var det beste operative og økonomiske alternativet til framskutt kampflybase i nord (QRA). Noen måneder seinere skiftet de mening. I 2016 mener Forsvarsdepartementet at Andøya bør nedlegges. – Det virker lite gjennomtenkt, sier doktorgradsstipendiat Tone Salomonsen.

Mobilt luftvern en løsning

Norge har bare råd til permanent luftvern på en av flystasjonene i nord, og derfor må også overvåkingsflyene flyttes til Evenes av økonomiske og strategiske grunner, argumenterer regjeringen. Luftvernkapasiteter kan flyttes fra Evenes til Andøya ved behov, mener imidlertid nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Nordnorske militærbaser – kun av russisk interesse?

Det kan se ut som om nordnorske forsvarsinstallasjoner kun er av russisk interesse, skriver Tone Salomonsen.